SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 19, 2015

Hadith Maudhu' yang popular ..

"Ada lima malam yang doa tidak akan tertolak; awal malam bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Jumaat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha."

Hadith ini sangat popular dan sering dilaungkan oleh sebagian para dai' dengan 'menjual' nama Imam Shafi'i kerana hadith ini terdapat didalam kitab Al Umm. 

Ingatlah empat Imam madzab telah melarang bertaklid kepada mereka dan mengecam orang yang mengambil pendapat-pendapat mereka tanpa sumber yang jelas. Dan mereka telah berpesan supaya meninggalkan pendapat mereka jika ada nas yang lebih shahih. 

Perlu diingatkan bahwa Hadith ini adalah hadith maudhu'. Syaikh al-Albani mengatakan ini hadith maudhu' yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyqi (X/275-276) dengan jalur sanad dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Abi Qa'nab, dari Abi Umamah, ia berkata, ia berkata "Rasulullah bersabda......." lalu ia menuturkannya.

Ibnu Asakir berkata, "jangan engkau dengar periwayatannya, kerana sesungguhnya ia adalah seorang pendusta." Syaikh al-Albani juga berkata," sepengatahuan saya, Ibrahim bin Abi Yahya di kenal sebagai pendusta."  Hal ini dinyatakan oleh Yahya bin Mu'in dan yang lainnya.

Sila lihat pembahasan selanjutnya dlm Silsilah Hadits Dhaif' dan Maudhu' Jilid 3 no1452 oleh Syaikh al-Albani.

No comments:

Post a Comment