SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 11, 2015

Pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggung jawabnya.

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir."   [QS. Qaaf: 18]

Para Malaikat mempunyai kedekatan dengan manusia seperti halnya syaitan juga mempunyai hal yang sama. Tidak ada sesuatu pun melainkan senantiasa dibawah pengawasan malaikat yang mencatatnya, tidak ada sepatah kata pun dan satu gerakan pun yang ditinggalkan. Dari itu perlu berhati-hati ketika berbicara dan hendak membuat sesuatu. Kelak di akhirat semua anggota badan manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya didunia. Dimana; 

"Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."  [QS. An-Nuur :24].

Termasuk juga tulisan-tulisan yang terdapat di lelaman jejaring sosial. Ramai pengguna yang menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak berasas, tidak ada dalil dan nas dari alQuran maupun hadith yang shahih. Amalan-amalan yang tidak berlandasan atas sunnah Nabawiyah. Mereka sekadar ikut-ikutan tanpa pengetahuan.  Allah Ta'ala telah memberi peringatan, 

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya."  [QS. Al-Israa' :36].

Air jika dicedok dari sumber asalnya ia adalah air yang jernih dan bersih, dibanding air yang berada ditakungan, yang sudah terkena pencemaran. Begitu juga dengan ilmu... Jika diambil dari sumber asalnya alQuran dan sunnah dengan pemahaman asy Salaful Ummah, maka kemungkinan besar ilmu itu tercemar dengan kekufuran, kekurafatan dan kebid'ahan ...
Allahul mustaan ..
Tafsir ayat dari Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment