SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 23, 2015

Checklist Cinta

Cinta yang mustahab adalah cinta yang mendorong untuk senantiasa mengerjakan amal-amal nafilah (yang dianjurkan) dan menghindari perkara syubhat. Orang-orang yang memiliki cinta seperti ini sangat langka. (Rare)

Al-Baidhawi berkata; "Demikian pula cinta Rasul terbagi dua (mencintai seseorang kerana Allah dan membencinya kerana Allah) dan ditambah satu lagi, yaitu tidak mengerjekan perintah dan menjauhi larangan kecuali berdasarkan Sunnah Rasulullah; tidak berjalan kecuali diatas jalur beliau; rela terhadap syari'at yang telah beliau tetapkan tanpa ada rasa keberatan atas segala sesuatu keputusannya; meneladani akhlak beliau, seperti kedermawaan, mendahulukan kepentingan orang lain, sabar, tawadhu', dan lainnya. Barangsiapa bersungguh-sungguh melaksanakan hal tersebut niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Oleh kerana itulah, derajat kaum Mukminin berbeda satu sama lainnya, sesuai dengan kadar cintanya.
Jadi Anda bisa buat checklist sendiri.. Sudah kah Anda benar-benar mencintai beliau? 
Ref: Fathul Bari: no.16. Bab Manisnya Iman.

No comments:

Post a Comment