SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 10, 2015

Berpaling dari kebenaran, tidak akan mendapatkan jalan

Kebenaran itu satu dan manhaj (metode) nya satu, yang sebagiannya membenarkan bagian yang lain. Sebab itu setiap orang yang keluar dari kebenaran dan jalan petunjuk, maka berarti ia sesat kemana saja ia menuju.
"Lalu sesat lah mereka. Mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan..." [QS. Al-Furqaan : 9]
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment