SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 30, 2015

Pencukur agama.

"Maukah aku beritahu kepada kalian amal yang lebih utama dari kedudukan puasa, shalat dan sadaqah?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Memperbaiki hubungan diantara kalian. Sesungguhnya rusaknya hubungan adalah pencukur."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud no.4949, at-Tirmidzi no.2509 dari hadith Abud Darda' radiyallahanhu.)
Lalu diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasalam;
"Ia adalah pencukur, aku tidak mengatakan mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama."
(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no.2510 dari hadith az-Zubair bin Al-'Awwam).
Dipetik dari 'Kumpulan Khutbah As-Sudais Imam Masjidil Haram.'

No comments:

Post a Comment