SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 22, 2015

Cahaya itu sesuai dengan kadar keislaman seseorang..

Seorang muslim memiliki cahaya sesuai dengan kadar keislamannya. Namun, jika ia berbuat zalim, cahayanya pun memudar sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan. 
" Takutlah kalian terhadap kezaliman, kerana kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari Kiamat."  (HR. Muslim, 2578.)

No comments:

Post a Comment