SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 28, 2015

Tiga Hal yang Menghancurkan.

"Ada tiga hal yang menghancurkan : kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan ta'jub (kagum)nya setiap orang terhadap pendapatnya sendiri."
(HR. Thabrani; V/328. Hadith hassan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib: II/356).

Waspadalah dari kehancuran jika beragama lebih mengikuti pendapat daripada syari'at... Allahul Musta'an..
Dari "Syarah Al-Kabair imam Adz-Dzahabi" berdasarkan penjelasan Syaikh Utsaimin disampaikan oleh Abu Abdirrahman Adil, terbitan Dar Al-Kitab wa Al-Sunna, Riyadh.

No comments:

Post a Comment