SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 29, 2015

Hidupkan hati supaya dapat menerima ayat-ayat al-Qur'an..

"Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." [QS. An-Naml : 77]. Tetapi "..kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka." [QS. An-Naml : 80-81].

"Kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri." 
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment