SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 28, 2015

Iblis membantah nash dengan analogi yang keliru.

Iblis membantah nash dengan analogi yang keliru. "Aku lebih baik daripadanya, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia (Adam) Engkau ciptakan dari tanah."  [QS. Shad : 76].

Sementara Allah Ta'ala menjelaskan bahwa analogi tidak berlaku dengan adanya hukum syar'i. Dia berfirman;
"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."  [QS. Al-Baqarah : 275]
Dari itu manusia pun sama dengan iblis dalam menerapkan analog yang keliru apabila ada nash yang jelas... Allahul Musta'an 
Di edit dari "Syarah Al-Kabair imam Adz-Dzahabi" berdasarkan penjelasan Syaikh Utsaimin disampaikan oleh Abu Abdirrahman Adil, terbitan Dar Al-Kitab wa Al-Sunna, Riyadh.

No comments:

Post a Comment