SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 11, 2015

Penyesalan mereka yang tidak mahu mengikuti asSunnah

Penyesalan orang-orang yang tidak mahu mengikuti manhaj Sunnah dan penyesalan orang-orang kafir..
"Dan adalah (hari itu), satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zhalim mengigit dua tangannya, seraya berkata: 'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan (yang lurus) bersama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si Fulan itu teman akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari alQuran ketika alQuran telah datang kepadaku. Dan syaitan itu tidak akan mau menolong manusia."  [QS. Al-Furqaan : 25-29]

Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang penyesalan orang zhalim yang menyalahi jalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya, berupa kebenaran yang nyata yang tidak mengandung keraguan serta mencari jalan lain yang bukan jalan Rasul. Dia akan menyesal di hari Kiamat dan akan mengigit tangannya bukan saja jarinya. ~Tafsir Ibnu Katsir~
Kesal dahulu peringatan, kesal kemudian kesulitan.

No comments:

Post a Comment