SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 7, 2015

Sekiranya beliau melihat apa yang dilakukan kaum wanita sekarang.....

Dari 'Aisyah radiyallahu anha, ia berkata; "Sekiranya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melihat apa yang dilakukan kaum wanita sekarang, tentu beliau akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya kaum wanita Bani Israil."  [Ash-Shahihain]

Bayangkan itu keadaan pada zamannya, bagaimana keadaan wanita-wanita dizaman sekarang?  Allahul Mustaan..

No comments:

Post a Comment