SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 31, 2015

Manusia paling cerdik

Sufyan ats-Tsauri berkata dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "Manusia paling cerdik adalah 3 orang; Abu Bakar yang memberikan kecerdikan kepada 'Umar, teman Yusuf ketika is berkata, 'Berikanlah kepadanya teman yang baik,' dan teman wanita Musa yang berkata: 'Ya, bapaku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya," (QS. Al-Qashash: 26). ~Lihat Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment