SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 31, 2015

Dakwah yang menjadi asing..

Sa'at ini dakwah kepada Tauhid menjadi asing, seakan-akan manusia tidak pernah mendengarkannya, sebab selama ini mereka disibukkan dengan berbagai ragam ritual tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam, as-Sunnah Nabi-Nya.
Sebagaimana kaum Nabi Musa berkata....

"Dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu." [QS. Al-Qashash: 36].  
Allahul musta'an...

No comments:

Post a Comment