SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 26, 2015

Mengapa mengikuti kaum yang mendustakan para Rasul?

"Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul." [QS. Asy-Syu'araa : 105].
"Kaum 'Aad telah mendustakan para Rasul." [QS. Asy-Syu'araa : 123].
"Kaum Tsamud telah mendustakan para Rasul." [QS. Asy-Syu'araa : 141].
"Kaum Luth telah mendustakan para Rasul." "QS. Asy-Syu'araa : 160].
"Penduduk Aikah telah mendustakan para Rasul."  [QS. Asy-Syu'araa : 176].

Mengapakah ramai umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam saat ini juga mendustakan beliau? Nabi melarang kita membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam! 
Allahul Musta'an..


No comments:

Post a Comment