SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 18, 2013

Taubatnya seorang penggali kubur

Berkata Abu Ishaq Al Fazari ia bercerita:

Ada seorang pria yang banyak duduk bersama kami dimana setengah dari wajahnya tertutup, maka aku berkata kepadanya,"Sesungguhnya kamu sering kali duduk bersama kami sementara setengah dari wajahmu tertutup, perlihatkanlah wajahmu itu kepadaku." Pemuda itu lalu berkata, "Dahulu aku adalah seorang penggali kuburan. Suatu saat dikuburkanlah seorang wanita, maka aku mendatangi kuburannya dan menggali nya hingga sampai pada batu bata. Aku mengangkat batu bata itu. Kemudian aku gerakan tanganku kearah surban, lalu aku arahkan tanganku ke kain kafan yang membalut tubuhnya. Akan tetapi wanita itu menarik kain kafannya, maka aku berkata, " Apakah wanita itu dapat mengalahkanku?" Maka aku membungkuk diatas kedua lututku lalu menariknya dan mengangkat tangannya, tiba tiba tangan itu menamparku."

Kemudian pria itu membuka penutup wajahnya, dan ternyata terdapat bekas lima jari diwajahnya.
Aku bertanya kepadanya, "Kemudian bagaimana?" Pria itu menjawab, "Kemudian aku mengembalikan kain kafan pembalutnya dan kain sarungnya, lalu aku mengembalikan tanah itu untuk menguburnya. Sejak itu aku telah berniat bahwa aku tidak akan menggali kuburan lagi selama hidupku."

Pria itu berkata, " Aku menulis surat tentang hal itu kepada Al Auza'i lalu beliau membalas suratku dengan berkata, 'Orang yang mati dari golongan pengikut tauhid maka wajahnya menghadap ke kiblat, sedangkan orang mati yang wajahnya dipalingkan dari kiblat, maka sengungguhnya ia mati tidak dalam Sunnah'."
Wallahu a'alam.
Disalin dari Kitabut Tawwabin, oleh Ibnu Qudamah, penerbit Darul Qasim, Riyadh.1421H

No comments:

Post a Comment