SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 7, 2015

Dalil mengatasi pendapat

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa;
Dalil-dalil dari alQur'an dan Sunnah tidak dapat disanggah dengan pendapat yang berbeda. Masuk akalkah bila pendapat kalian yang bebeda terkait satu masalah yang dalilnya berpihak pada lawan, kalian mampu membatalkan dalil shahih yang tidak ada penentangnya dalam masalah ini?
Ini jelas bertolak belakang dengan metode ahlu ilmi. Sesungguhnya dalilnya yang menggugurkan pendapat-pendapat yang menyelisihinya dan digunakan menyanggah orang yang menolak konsekuensinya. Sehingga dalil-dalil di menangkan atas setiap pendapat yang melawanya. Bukan malah pendapat yang mujtahid yang di konfrontasikan dengan dalil, mampu menggugurkan konsekuensi hukumnya dan lebih di utamakan lebih daripada dalil.

Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala beri hidayah pada orang-orang yang membuat, mereka-reka perkara-perkara baru (dalam urusan agama) atas dasar pendapat mereka, manakala sudah ada dalil yang jelas dari baginda shallallahu alaihi wa sallam  ... Allahul Musta'an.
Petikan dari: 'Keutamaan Shalawat Nabi' judul asli 'Jala'ul Afham' oleh Ibnu Qayyim

No comments:

Post a Comment