SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 6, 2015

Nabi shallallahu alaihi wa sallam berlepas diri dari perbuatan mereka!

Bagaimana mungkin manusia mengadu dan meminta tolong pada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bila beliau tidak ada kuasa atas dirinya sendiri?
"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah."  [QS. Al-A'raf: 188]

Sebab itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam, berlepas diri daripada apa yang mereka buat, yakni  majlis-majlis 'cinta' sambil menyeru meminta sesuatu yang mustahil terkabul. Allah juga berfirman kepada beliau,
"Katakanlah, 'Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat."  [QS. Al-An'am: 50]

Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam sendiri tidak ada seorang pun yang dapat melindungi beliau dari azab Allah mana mungkin beliau menolong mereka...
"Katakanlah, "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan'. Katakanlah, 'Sesungguhnya aku sendiri sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi diriku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dariNya. Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalahNya."  [QS. Jin: 21-23].

Tugas beliau hanya menyampaikan saja, bila demikian keadaannya, maka orang selain beliau, seperti wali-wali, adalah lebih jauh lagi dapat memberi pertolongan... Allahul Musta'an.
Sumber bacaan: "Ulasan Lengkap Tawassul oleh Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz

No comments:

Post a Comment