SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 13, 2015

Karamah Sahabat Nabi....

Al-Ala' bin al-Hadhrami adalah satu dari sekian banyak sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang senior dan termasuk orang yang berilmu, banyak beribadah dan mustajab doanya.

Diriwayatkan dalam satu peperangan, ketika Al-Ala' dan pasukan nya berhenti di Dahna' (1)(sebuah padang pasir antara Najed dan al-Ahsa'), sebelum sempat mereka berhenti dengan sempurna, tiba-tiba unta-unta mereka beringas dan lari dengan membawa seluruh perbekalan tentera, kemah, makanan dan minuman.Yang tinggal hanya pakaian yang melekat di badan saja.

Kejadian itu terjadi dimalam hari. Tidak seekor unta yang dapat mereka kejar, sehingga mereka ditimpa perasaan gelisah dan sedih tidak terperi, sampai ada yang mulai berwasiat kepada yang lainnya menunggu ajal menjemput. Melihat kondisi itu, al-Ala' pun berbicara, "Wahai hadirin sekalian, bukankah kalian orang Islam? Bukankah kalian sedang berperang dijalan Allah? Bukankah kalian penolong agama Allah?"
Mereka menjawab, "Ya Benar!" Al-Ala' melanjutkan lagi, "Demi Allah bergembiralah, Dia tidak akan menghinakan kalian dalam keadaan seperti ini." 

Ketika terbit fajar, adzan Subuh pun dikumandangkan, dan al-Ala' shalat bersama seluruh pasukannya. Selesai shalat dia pun bersimpuh dengan kedua lututnya dan orang-orang pun mengikutinya. Dia pun berdoa sambil mengangkat tangannya, diikuti oleh pasukannya, masing-masing berdoa, hingga matahari terbit. Bila cahaya matahari semakin terang, tiba-tiba disamping mereka terdapat kolam air yang besar. Maka Al-Ala' dan pasukannya pun minum dan mandi sepuasnya, dan ketika siang mulai meninggi, tiba-tiba semua unta-unta mereka kembali lengkap dengan perbekalan yang ada di atas punggungnya. Tidak seorang pun merasa kehilangan walaupun hanya seutas tali. Mereka pun segera memberi minum unta-unta mereka sepuas-puasnya. 

Inilah merupakan karamah yang disaksikan oleh banyak orang sekaligus merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pasukan ini. Mereka adalah kaum yang ta'at pada Nabi-Nya, bertauhid dan bertawakkal hanya pada-Nya, suci dari pernodaan kesyirikan walau apapun. Inilah karamah yang benar-benar karamah yang membezakan antara wali Allah dan wali syaitan... Allahu Akbar.
Sumber: 'Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung' oleh Ibnu Katsir 
(1) Thabaqat Ibnu Sa'ad, 3/363

No comments:

Post a Comment