SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 16, 2015

Penghuni Neraka yang Kekal di dalamnya.

Para penghuni Neraka yang tidak akan keluar dari sana dan tidak akan binasa adalah orang-orang kafir dan musyrik.
Allah Azza wa Jalla berfirman:
"Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni Neraka; mereka KEKAL didalamnya."  [QS. Al-A'raf:36]

"Seandainya (berhala-berhala) itu tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya (Neraka). Tetapi semuanya akan KEKAL di dalamnya."  [QS. Al-Anbiya' : 99]

"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni Neraka. Mereka KEKAL didalamnya. ". [QS. Al-Baqarah: 39]

"Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir mereka itu mendapat laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya, mereka KEKAL didalamnya (laknat), tidak akan diringankan adzabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan."  [QS. Al-Baqarah: 161-162].

"Tidakkah mereka (orang munafik) mengetahui bahwa barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Neraka Jahanamlah baginya, dia KEKAL didalamnya. Itulah kehinaan yang besar."  [QS. At-Taubah :63]

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Maka sia-sia amalnya, dan mereka KEKAL didalam Neraka." [QS. Al-Ma'idah: 37]
Di petik dari serial akidah & rukun iman bab 'Surga & Neraka',  Berdasarkan alQur'an dan as-Sunnah, oleh Dr, Umar Sulaiman al-Asyqar; terbitan Pustaka Imam Asy-Syaf'i.

No comments:

Post a Comment