SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 31, 2015

"Sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah....

"Sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan."
(HR. ad-Darimi dari Tsauban) 

Yakni, para pemimpin, para 'ulama' dan para ahli ibadah, mereka menetapkan hukum terhadap manusia tanpa landasan ilmu, sehingga mereka menyesatkan kebanyakkan manusia, sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala berfirman; 

"Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).'"  
[QS. Al-Ahzab: 76]
Dalam Qurrah Al-Uyun, "Sebagaimana firman Allah Ta'ala;
"Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang melampaui batas."  [QS. Al-An'am: 119]

"Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka sebagian besar dari orang-orang yang dahulu."  [QS. Ash-Shaffat: 71]

Allah Tabaraka Taala telah menjelaskan jalanNya yang lurus dimana ia adalah jalan orang-orang yang beriman.
"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya. Amat sedikit lah kamu mengambil pelajaran darinya."  [QS. Al-A'raf: 3]
Dinukil dari Fathul Majid hal.623; bab Menyembah Berhala

No comments:

Post a Comment