SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 19, 2015

Solusi Segala Kesusahan.

Syaikh Abdurrazaq berkata; "Seagung-agung solusi kesusahan adalah memperbaharui iman, dan mengulang-ulang kalimat tauhid laa ilaaha illallah. Hal ini kerana tidak ada yang melenyapkan dari seseorang kesulitan, tidak pula menghilangkan darinya kerisauan dan kesusahan, seperti halnya mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama kepada-Nya, serta merealisasikan ibadah yang hamba diciptakan kerananya. Sebab hati ketika dipenuhi tauhid dan ikhlas, serta disibukkan dengan urusan agung ini, yang merupakan sebesar-besar urusan secara mutlak, niscaya akan hilang darinya kesusahan, kesulitan dan kerisauan, lalu merasakan puncak kebahagiaan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya, dari Asma binti Umais radiyallahuanha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepadaku, "Maukah aku ajarkan padamu kalimat-kalimat yang engkau ucapkan ketika kesusahan?"..
                     الله الله ربب لا أشر ك به شيا 
'Allah ... Allah.. Rabbku, aku tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu.'
(Sunan Abu Daud, 1525, Sunan Ibnu Majah, 3882, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih At-Targhib, 1824)

Dan juga doa' Nabi Yunus alaihissalam ketika berada didalam perut ikan;

           لا اله اله انت سبحانك اني كنت من الظا لمين
'Tidak ada sesembahan yang haq kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dzalim.'

'Ini diantara kalimat yang disebutkan, ialah kalimat-kalimat tauhid, ikhlas kepada Allah Ta'ala dan jauh daripada syirik. Maka disini petunjuk paling jelas, tidak ada yang menolak kesulitan dunia seperti tauhid. Oleh kerana itu doa kesusahan adalah tauhid. Begitu juga tidak ada yang mencampakkan dalam kesusahan yang besar kecuali syirik dan tidak ada yang menyelamatkan darinya kecuali tauhid. Ia adalah tempat bernaung bagi ciptaan, tempat berlindung, benteng dan puncaknya. Wabillahi taufik.' (Al-Fawa'id oleh Ibnu Qayyim) 
Sumber: 'Fiqh Do'a & Dzikir' oleh Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Ak-Badr 

No comments:

Post a Comment