SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 30, 2015

Ghuluw terhadap orang salih saja dilarang, bagaimana pula ghuluw terhadap orang kafir

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 
"Jauhilah ghuluw (sikap berlebihan), kerana yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghuluw."  [HR. Ahmad no.3238; an-Nasa'i no.3059; Ibnu Majah 3029]

"Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan x 3" [HR. Muslim no.2670]

Syirik pertama yang terjadi dimuka bumi  ialah mengagungkan orang-orang salih. Ini menunjukkan kewajiban mewaspadai sikap ghuluw dan berhati-hati dari sarana-sarana syirik, walaupun mungkin maksud-nya adalah baik. Kerana syaitan berhasil menjerumuskan manusia kedalam syirik melalui pintu ghuluw pada orang-orang salih dan berlebih-lebihan dalam memuja mereka sebagaimana hal seperti terjadi pada umat ini.

Imam an-Nawawi berkata; "Di dalamnya (hadith ini) terdapat larangan berlebih-lebihan dalam berbicara, tentang membaguskan-baguskan dan memfasih-fasihkan ucapan, menggunakan bahasa yang tidak popular dan i'rah yang tersembunyi dalam berbicara kepada orang-orang awam dan yang seperti mereka." (Fathul Majid Syarh Kitab at-tauhid penulis Syaikh Abdurrahman bin Hassan Alu asy-Syaikh)

Jika ghuluw terhadap orang-orang salih saja dilarang, bagaimana pula ghuluw terhadap orang kafir?
Allahul Musta'an

No comments:

Post a Comment