SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 29, 2015

Kesyirikan kini lebih parah daripada Kesyirikan kaum Nabi Nuh.

Awal perbuatan kesyirikan dikalangan manusia terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang salih dari kaum itu meninggal dunia, syaitan pun membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuatkan patung-patung mereka, sekaligus diberikan dengan nama orang salih itu. Akhirnya generasi berikutnya, kerana ilmu mula terkikis, mereka jadikan patung-patung itu sebagai sembahan. Sebagaimana firman Allah Taala;
"Dan mereka berkata; "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr."  [QS. Nuh: 23].

Itu lah nama orang-orang salih yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. (Tafsir Ibnu Katsir)

Jelaslah perbedaan antara kesyirikan zaman beliau dengan kesyirikan orang-orang dizaman ini yang lebih parah! 
Kaum Nuh membuat patung-patung orang-orang SALIH mereka yang kemudian dijadikan sesembahan generasi berikutnya. Tetapi masyarakat kini menjadikan orang KAFIR, sebagai satu sosok pengagungan, pemujaan, penyembahan..Na'uzubillah...

Ibnu Taimiyyah mengatakan; "Dimanakah orang-orang yang hatinya dapat memahami hal tersebut? Kebanyakkan manusia lalai memperhatikan hal ini dan mereka tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Mereka menyangka yang batil itu benar. Sebaliknya, mereka menyangka yang benar itu batil.. Allahul Musta'an.
Red: Syarah 'Kasyfu Syubuhat, membongkar akar Kesyirikan' oleh Syaikh al-Utsaimin.

No comments:

Post a Comment