SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 22, 2015

Sunnah seperti perahu Nabi Nuh.

Imam Malik rahimahumullah berkata;
"Sunnah seperti perahu Nabi Nuh, barang siapa yang naik, maka dia selamat, barangsiapa tertinggal, dia binasa."

Ini benar, kerana orang yang naik perahu Nuh hanyalah orang-orang yang membenarkan dan mengikuti para Rasul, sebaliknya orang yang tidak naik berarti mendustakan para Rasul. Mengikuti sunnah adalah mengikuti risalah yang datang dari sisi Allah, orang yang mengikutinya seperti orang yang naik bersama Nuh dalam perahu lahir dan batin, sedangkan yang tertinggal dengan tidak mengikuti risalah adalah seperti orang yang tertinggal dari perahu Nuh.

Begitulah  jika seorang Mukmin yang berilmu merenungkan ucapan-ucapan para filosof dan umat lain yang berisi kesesatan dan kekufuran, niscaya dia mendapatkan bahwa alQur'an dan as-Sunnah telah membongkar keadaan mereka, menjelaskan hak mereka, membedakan antara yang hak dan yang batil. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mengetahui hal itu, sebagaimana mereka adalah orang-orang yang paling gigih dalam berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik. 
Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa mereka sempurna kebaikan hatinya, sempurna kedalaman ilmunya dan ini sedikit pada orang-orang muta'akhirin. 
Sungguh bagus ucapan imam Ahmad, "Ushul sunnah bagi kami adalah berpegang kepada apa yang dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam." (Musnad Imam Ahmad)
Ref: 'Meluruskan Sejarah Menguak Tabir Fitnah' oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi

No comments:

Post a Comment