SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 30, 2015

Agama itu bukan dengan angan-angan.

Agama itu bukan dengan hiasan dan angan-angan, akan tetapi agama adalah sesuatu yang tertanam dalam hati dengan dibuktikan oleh amal perbuatan. 
Tidaklah orang yang mengaku sesuatu, lalu ia akan mendapatkannya dengan semata-mata pengakuannya itu. Dan tidaklah orang yang berkata, ia berada dalam kebenaran akan diakui perkataannya hanya semata-mata demikian, hingga ia memilki bukti yang datang dari Allah Azza wa Jal....
"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab."  [QS. An-Nisaa' :123]
~ Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment