SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 22, 2015

Kesendirianmu meniti jalan pencarian bukti kesungguhan pencarianmu.

Ibnu Mas'ud radiyallahanhu berkata; "Janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan dan berkata, 'Saya mengikuti manusia agar dikatakan beriman meskipun Anda harus kafir.'" 
Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela kelompok mayoritas dalam beberapa tempat. Allah berfirman dalam ayat-ayat-Nya:
"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah...." [QS. Al-An'am :116]
"Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya." 
[QS. Yusuf :103]
.....Dan sedikit sekali hamba-hamba-Ku yang bersyukur....[QS. Saba': 13]
.....Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan; dan sedikitlah mereka yang begitu.... [QS. Shad :24]
Orang arif berkata, "Kesendirianmu meniti jalan pencarian bukti kesungguhan pencarianmu."
Ya Allah jadikanlah kami dari golongan yang sedikit itu. Amiin. 
Dipetik dari  'Kunci Shurga, Mencari Kebahgiaan dengan ilmu' Ibnu Qayyim..

No comments:

Post a Comment