SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 19, 2015

Mengapa manusia yang dikalahkan oleh syahwatnya dikatakan bagai hewan?

Qatadah rahimahullah berkata; "Allah menciptakan Malaikat dengan kelengkapan akal tanpa syahwat, menciptakan hewan dengan kelengkapan syahwat tanpa akal, dan menciptakan manusia berakal dan bersyahwat. Kerana itu siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya maka dia bersama Malaikat dan siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya maka dia bagai hewan."
Dari: 'Sabar & Syukur' oleh Ibnu Qayyim. Judul asli 'Idah al-Shabirin wa Dzakhirah Al- Syakirin.'

No comments:

Post a Comment