SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 15, 2015

Kebenaran bukan pada ukuran banyaknya orang.

Kebenaran bukan pada ukuran banyaknya orang. Allah tidak menyebutkan sebuah umat dalam Al Quran dengan sebutan “Kebanyakan mereka” kecuali untuk maksud kesesatan. Hal ini disebutkan berulang-ulang pada Al Quran dalam kira-kira 70 tempat.
....sedang kebanyakan diantara kamu benar-benar orang yang fasik?" (Al-Maa-idah: 59). ..'Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan, dan kekafiran bagi kebanyakan diantara mereka...'  (Al-Maa-idah: 64) ..'Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka..'  (Al-Maa-idah: 66)... 'Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.' (Al-Maa-idah: 103) ..[Lihat Tafsir Ibnu Katsir]
Dari itu ukuran kebenaran bukanlah dengan ramainya orang, kerana '.., kebanyakan mereka tidak mengerti.'  Oleh karenanya, ramai manusia berpaling dari kebenaran dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka. (Kerana kejahilan).  “Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling” (Al Anbiya`: 24).
Allahul Musta'an

No comments:

Post a Comment