SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 27, 2015

Pemimpin orang-orang yang tidak beriman.

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman."   [QS. Al A'raaf : 27]..

"(Yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-gurau dan kehidupan dunia telah menipu mereka."    [QS. Al A'raaf : 51]. 
(Tafsir Ibnu Katsir)

No comments:

Post a Comment