SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 23, 2015

Hati-hati dari perkara syubhat!

Hati-hati dari perkara syubhat!:
Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata: segala kesesatan pasti dihias-hiasi, maka jangan engkau jual agamamu kepada orang-orang yang membencimu karena agama. Janganlah engkau tertipu dengan kebatilan meskipun ia dipenuhi dengan hiasan-hiasan, kuatkan dirimu di atas sunnah yang jelas ini, niscaya engkau akan selamat.
@D_ghaith - Dr Muhammad bin Ghaits, Doktor dalam bidang syariah, da'i khatib dan peneliti di UEA. Twit ulama.

No comments:

Post a Comment