SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 3, 2015

Ukuran baik suatu amalan adalah dengan syari'at bukan dianggap baik.

Para ulama berkata, 'Baik dan tidaknya sesuatu (amalan) ukurannya adalah syariat, bukan mengerjakan suatu amalan yang di anggap baik menurut dirinya sendiri.' Ini kerana baiknya suatu perbuatan itu bisa di ketahui melalui syariat.  Ingatlah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam; "Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak."

**Jadi kayu ukur dasar sesuatu amalan itu ialah syariat, jika bukan yang disyariatkan, bagaimana dan dengan ukuran apa untuk menilainya baik atau tidak.
Petikan dari 'Tegar di atas Sunnah ibarat menggenggam bara api.' Kompilasi para-ulama Syaikh Al-Albani, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Rabi', Syaikh Abdul Muhsin, Syaikh Sa'id Al Qathani,dan lain lain lagi.

No comments:

Post a Comment