SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 30, 2015

Kaum pertama yang membina bangunan-bangunan tinggi

Disebutkan dalam alQuran Tafsir Ibnu Katsir, kaum 'Aad, terkenal dengan bangunan-bangunannya yang tinggi dan kuat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla;

"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Aad? Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain."  [QS. Al-Fajr: 6-8].
Dari itu bukanlah satu perkara yang menghairankan dan di banggakan jika ada umat zaman ini  mampu membangunkan bangunan-bangunan yang 'mencakar langit', sebab manusia berkurun tahun terdahulu telah pun maju dengan bangunan-bangunan mereka apalagi tanpa menggunakan alat-alat jentera canggih.

No comments:

Post a Comment