SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 15, 2015

Ciri-ciri Mukmin yang sempurna.

Didalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah merupakan sifat-sifat orang-orang mukmin yang sempurna yaitu;
"Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir...." (Al Maa-idah: 54) merendahkan diri dan penuh kasih sayang kepada saudara-saudaranya, dan para pemimpin mereka, tetapi bersikap tegas dan keras terhadap musuh mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman; "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." (Al-Fath: 29)
Lihat Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment