SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 27, 2015

Inilah sebabnya mereka memandang 'Wahabi' sesat.

Keadaan orang-orang yang berdosa (kafir), mereka memandang orang-orang yang baik berada dalam kesesatan. Sepertimana firman Allah Azza wa Jalla; **

'Pemuka-pemuka dari kaumnya (Nabi Nuh) berkata : "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata."'  [QS. Al A'Raaf : 60].

"Dan apabila mereka melihat orang-orang Mukmin, mereka mengatakan: 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.'"  [QS. Al-Muthaffifiin: 32].

Beginilah fenomena saat ini. Golongan yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah, mereka menganggap Ahlus Sunnah sebagai "Wahabi" sesat. Dan lebih parah lagi mereka cuba mengaitkannya dengan kumpulan pengganas.. Nauzubillah minzalik...
**Lihat Tafsir Ibnu Katsir..

No comments:

Post a Comment