SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 14, 2014

Cara mendekatkan diri kepada Allah

Ibnu Qayyim rahimahumullah berkata, "Tidaklah sama sekali keperluan ruh terhadap sesuatu lebih besar daripada pengetahuan tentang (Dzat) yang menciptakannya, mengadakannya, kecintaannya, ingatnya kepadaNya, dan keceriaannya denganNya. Begitu pula mencari wasilah (sarana) kepadaNya dan mendekat disisi-Nya. Tidak ada jalan kepada perkara ini kecuali dengan pengetahuan tentang sifat-sifat dan nama-nama-Nya. Setiap kali seorang hamba lebih berilmu tentangnya, niscaya dia akan semakin mengenal Allah, lebih semangat menuju pada-Nya, dan lebih dekat kepada-Nya. Lalu setiap kali dia semakin mengingkarinya, niscaya semakin bodoh tentang Allah, makin tidak menyukai-Nya, dan makin jauh dari-Nya." 
(Miftaah Daar As-Sa'adah, hal. 202.) 

Dari itu tidak ada jalan lain untuk meraih hal ini dan mendapatkannya, kecuali dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatNya, mengerti tentangnya, dan memahami makna-maknanya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Yakni, hanya saja yang takut pada-Nya dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang memiliki pengetahuan tentang-Nya. Kerana setiap kali pengetahuan tentang yang Mahaagung, Mahakuasa, Maha Berilmu, pemilik sifat-sifat sempurna, dan penyandang nama-nama yang paling indah, semakin mendalam dan ilmu tentangnya semakin sempurna, maka rasa takut kepada-Nya bertambah besar dan banyak.  (Lihat Tafsir Ibnu Katsir) 
"Hanya saja yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya adalah ulama."  
[QS. Al-Fathir:28]
** pen: Lalu bagaimana keadaan manusia saat ini. Mereka meng'shahihkan' berbagai sarana 'taqarrub' pada Allah, bukan dengan ilmu syari'i, tetapi dengan beraneka cara yang batil yang berbungkus label 'islamik'...Allahul Musta'an. 
Dari 'Fiqih Do'a & Dzikir' oleh Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr.

No comments:

Post a Comment