SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 20, 2014

Menyimpang dari kebenaran disebabkan keraguan dan kekacauan cara berfikir!

Orang-orang yang berbuat dosa, mereka senantiasa sesat, menyimpang dari kebenaran menuju kegilaan disebabkan oleh keraguan dan kekacauan cara berfikir mereka. Yang demikian itu mencakup setiap orang yang memiliki sifat ini, baik kafir maupun pelaku bid'ah dari bermacam golongan. 

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (didunia) dan dalam Neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke Neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api Neraka." [QS. Qamar; 54:47-48]

Tidakkah ada orang yang mahu mengambil pelajaran dari penghinaan yang telah Allah timpakanlah kepada mereka dan adzab yang telah ditentukan untuk mereka?

"Dan sesungguhnya telah kami mudahkan alQur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" [QS. Qamar; 54:32]

"Dan sesungguhnya telah kami mudahkan alQur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" [QS. Qamar; 54:40]

"Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa denganmu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" [QS. Qamar; 54: 51]

Sumber: Tafsir Ibnu Katsir 

No comments:

Post a Comment