SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 10, 2014

Merendahkan suara, ujian bertaqwa!

"Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya disisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."  [QS. Al-Hujuraat; 49:3]

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla membimbing hamba-hamba-Nya yang beriman cara bergaul dan berhubungan dengan Nabi-Nya, adab terhadap beliau.
Dengan merendahkan suara disisi beliau, itu sebagai suatu ujian untuk bertaqwa, maka menahan diri daripada membuat perkara-perkara (dalam urusan agama) yang beliau tidak ajarkan lebih besar ujian-Nya...  Seperti mana yang dikatakan oleh Mujahid, "Janganlah kalian mendahului Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam sesuatu (hal), sehingga Allah Ta'ala menetapkan(nya) melalui lisan dan juga perbuatan." 

** Bagaimana pula mereka yang (membuat bid'ah), meninggikan suara dengan lantunan "marhaban" sambil mendakwa (mengklaim) bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam "hadhir" saat itu, walhal Allah Ta'ala memerintahkan merendahkan suara disisi beliau?

Apapun alasan kalian, "Sesungguhnya  Allah Maha mendengar ucapan kalian dan Maha mengetahui niat kalian!"

Sebab itu di permulaan surah ini Allah Tabaaraka wa Ta'ala berfirman yang ertinya , "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa lah kepada Allah"  [QS. 49:1]
Allahul Musta'an..

No comments:

Post a Comment