SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 7, 2014

Kitab yang ditulis oleh Syaikhul Islam dalam satu malam!

Syaikh Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah menulis kitabnya "as-Siyaasah Asy-Syar'iyyah fii Ishlaahir Raa'i war Ra'iyyah" kerana diminta oleh Gubenur Qais al-Manshuri ketika beliau mendatangi Ghuzzah. Gubenur tersebut ingin mengetahui beberapa hal dalam kebijakan (terhadap) rakyat dan apa saja yang pantas ditempuh oleh seorang penguasa bersama rakyatnya. Kitab ini ditulis oleh beliau hanya dalam waktu satu malam, yaitu malam hingga Subuh. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan membalasnya dengan Surga Firdaus.

Sebenarnya semua kitab Ibnu Taimiyyah rahimahullah merupakan fokus perhatian para Ahlul ilmi. Mereka banyak mengambil manfaat dari tahapan-tahapan beliau dalam menulis.  Diantaranya adalah kitab "as-Siyaasah Asy-Syar'iyyah fii Ishlaahir Raa'i war Ra'iyyah" ini.  Sebahagian ulama ajam (selain Arab) terdahulu telah menerjemahkannya, bahkan telah diterjemahkan oleh beberapa oriantalis barat. Diantara yang memberikan perhatian, studi, dan penerjemahan adalah orientalis Perancis, Henri Louis. (Muqadimah Dr. Mustapha Helmi untuk kitab 'Nazhariyyaat Syaikil Islam Ibni Taimiyyah fix Siyaasatil Ijtima' karya Henri Louis I/7-8, cetakan 1, 1396H, Daar Nasyr ats-Tsaqafah, al-Iskandariyah.)

Inilah satu bukti yang menunjukkan bahwa kitab ini telah mendapat tempat dikalangan ulama dan penguasa. Bahkan pensyarah, Shaikh al- Utsaimin rahimahullah telah menekankan Faedah dan urgensi kitab ini untuk setiap pemegang tanggung jawab. Sesiapa yang mencermati kitab ini walaupun ukurannya lebih kecil dari kitab-kitab beliau lainnya, akan menemukan bahwa kitab ini telah menghimpun semua permasalahan Politik dan Islam, secara global dan khusus.
Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan membalasnya dengan Surga Firdaus.
Ref: buku "Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah' disusun oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 

No comments:

Post a Comment