SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 2, 2014

Jika Rasul saja dikatakan 'gila' bagaimana pengikutnya!

"Sesungguhnya Kami mudahkan al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran."  [QS. Ad-Duknaan: 58]

Firman Allah Tabaaraka wa Ta'ala yang maksudnya, 'Kami mudahkan al-Quran yang Kami turunkan dengan penuh kemudahan dan kejelasan serta nyata melalui lisanmu (bahasamu wahai Muhammad), yang ia merupakan bahasa yang paling fasih, jelas, halus dan tinggi. Supaya mereka memahami dan mengamalkannya.."Supaya mereka mendapat pelajaran." [Lihat tafsir Ibnu Katsir].

Namun dengan kejelasan dan kenyataan itu masih banyak orang yang kafir, menyelisihi dan ingkar terhadapnya. 

**Dengan kejelasan dan kenyataan yang terang, masih ramai manusia yang enggan melepaskan amalan-amalan (bid'ah) yang di pusakai dari datok nenek mereka yang bukan dari ajaran Islam. 

Sebagaimana Allah Tabaaraka wa tala berfirman yang ertinya;
"Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: 'Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula dia seorang gila.'"
[QS. Ad-Dukhaan: 13-14]

Maksudnya, 'Bagaimana mungkin mereka dapat di ingatkan, sedang Kami dahulu telah mengutus seorang Rasul kepada mereka untuk menyampaikan risalah dan peringatan. Namun, dengan demikian mereka berpaling darinya. Mereka enggan menerimanya, bahkan mendustakannya seraya mengatakan: "(Dia adalah) seorang yang menerima ajaran dari orang lain dan seorang yang gila." [Lihat Tafsir Ibnu Katsir]

Jika Rasul saja dikatakan seorang 'gila' tidak hairanlah masani pengikut sunnah di katakan  Wahabi, ekstrim, konservatif.. 
Maka tidak hairanlah jika da'i da'i sunnah tidak diterima berceramah dimasjid-masjid, kaum musyrikin dahulu juga berkata kepada Nabi mereka; 

"Sesungguhnya kami akan mengusirmu, hai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami kecuali kamu kembali kepada agama kami."  [QS. Al-A'raaf:88]
Allahul Musta'an..

No comments:

Post a Comment