SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 4, 2014

Kenapa doa' tidak terjawab?

Suatu hari Ibrahim bin Adham melewati sebuah pasar di kota Bashrah. Lalu orang-orang pun mengerumuninha dan bertanya ;

"Wahai Abu Ishaq, Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya : 'Berdoalah kepada-aku, niscaya Aku akan mengkabulkan doamu.' Sementara kami selalu berdoa semenjak lama, namun kenapa doa kami tidak kunjung terkabul?"
Lalu beliau pun menjawab, 
"Wahai penduduk Bashrah, kerana hati kalian telah mati disebabkan sepuluh perkara."

1)  Kalian mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan hak Allah.
2)  Kalian membaca Kitabullah, namun tidak mengamalkan apa yang ada didalamnya.
3)  Kalian mengaku 'Cinta Rasul', namun kalian meninggalkan Sunnahnya.
4). Kalian mengatakan syaitan musuh yang nyata, namun kalian malah akur dengannya.
5). Kalian mengaku cinta Surga, namun kalian tidak beramal untuk mendapatkannya.
6)  Kalian mengatakan takut akan Neraka, namun kalian justru menggadaikan diri kalian kepadanya,
7). Kalian juga meyakini bahwa kematian pasti akan datang, namun kalian tidak mempersiapkan diri untuk menyambutnya.
8)  Kalian sibuk mencari aib saudara-saudara kalian, namun lalai dari aib sendiri.
9)  Kalian memakan kenikmatan dari Rabb kalian, namun kalian lupa untuk mensyukurinya.
10)Kalian menguburkan orang yang meninggal, namun kalian tidak mau mengambil pelajaran darinya.
Sumber: WA Silsilah Durus

No comments:

Post a Comment