SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 11, 2014

Ciri-ciri orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus

". Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sebagaimana karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana."  [QS. Al-Hujuraat; 48:7-8]
Ref: Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah.

No comments:

Post a Comment