SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 12, 2014

Peringatan bagi orang yang sangat ingkar dan keras kepala!

Peringatan kepada mereka yang sangat ingkar akan kebenaran, banyak membuat kekufuran dan mendustakan kebenaran serta keras kepala terhadap kebenaran dan cenderung kepada kebatilan, padahal ia mengetahui hal tersebut. 

Mereka juga tidak menunaikan hak orang lain, tidak berbuat kebaikan, tidak menyambung tali silaturrahmi, serta tidak mengeluarkan sadaqah, yakni, dalam menggunakan dan membelanjakan harta kekayaan, ia melampaui batas. Qatadah mengatakan ia ragu dalam urusannya sendiri dan membuat ragu orang yang melihat urusannya. Mereka menyembah Allah melalui perantaraan, mereka memuja, meminta-minta dari orang yang sudah mati.

"Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu **berdua ke dalam Neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah ilah-ilah yang lain bersama Allah, maka lemparkanlah dia kedalam siksaan yang sangat. ".  [QS. Qaaf; 50:25-26]. **berdua** ialah 2 malaikat penjaga & pencatit amal manusia. Ref: Tafsir Ibnu Katsir

No comments:

Post a Comment