SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 28, 2014

Orang-orang yang dipertengahan

Orang-orang yang berada di pertengahan adalah orang-orang munafik!  Mereka telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, padahal pada hakikatnya mereka tidak bersama orang-orang kafir itu dan tidak juga bersama orang-orang Mukmin. Mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin dan penasihat mereka serta menjadikan orang-orang yang beriman sebagai musuh mereka.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang berarti;

"Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Orang-orang itu bukanlah dari golonganmu dan bukan (pula) dari golongan mereka." [QS. Mujaadilah; 58:14]
(Tafsir Ibnu Katsir.)

No comments:

Post a Comment