SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 6, 2016

Beramal apa yang diketahui, Allah akan beri petunjuk tentang apa yang tidak diketahui

Beramal dengan apa yang di ketahui, niscaya Allah akan memberikan petunjuk tentang apa yang belum di ketahui.

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat baik."  [QS. Al-Ankabuut: 69].
~Lihat Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment