SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 14, 2016

Kenal diri dulu berarti kenal Tuhan?

"Barangsiapa mengenal dirinya, berarti ia telah mengenal Tuhan-nya."  [Hadith no.66]

Imam Nawawi mengatakan bahwa hadith ini tidak ada kepastian sumbernya. Bahkan konon termasuk ucapan yang disandarkan kepada Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Imam as-Suyuthi dalam kitab Dzailul Maudhu'at hal 203, menyepakati Imam Nawawi. Ibnu Taimiyyah mengatakan hadith ini maudhu'. Yang jelas, ia termasuk israiliat yang isinya antara lain, "Wahai manusia, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu."
Silsilah Hadith Dha'if dan Maudhu' Jilid 1; oleh Syaikh Al-Albani.

No comments:

Post a Comment