SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 20, 2016

Shalawat manakah yang lebih baik?

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."
[QS. Al-Ahzaab : 56]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Al-Bukhari meriwayatkan, Abul 'Aliyah berkata: "Shalawat Allah Ta'ala adalah pujian-Nya kepada Nabi disisi para Malaikat. Sedangkan shalawat para Malaikat adalah do'a. Ibnu Abbas berkata, "Mereka bershalawat, mereka meminta barakah."  Bukan hanya satu ulama yang berkata: "Shalawat Rabb adalah rahmat dan shalawat Malaikat adalah istighfar."
Begitu juga dalam Tafsir Ath-Thabari, meriwayatkan ramai shahabat mengatakan maksud ayat ini adalah, Allah dan para Malaikat memberkahi Nabi shallallahu alaihi wassalam

Namun ayat ini sering disalah guna oleh sebagian manusia untuk 'melariskan' majlis-majlis berbagai macam shalawat yang direka-reka' dengan mengatakan Allah sendiri bershalawat (fisikal) kepada Nabi-Nya, menunjukkan kepentingan shalawat. 

Tidak dinafikan kepentingan bershalawat kepada baginda, tapi dengan shalawat yang telah diajarkan oleh Nabi yang dibaca dalam tasyahud awal/akhir dalam setiap shalat. 
Allahul mustaan..
Rujukan: Tafsir Ibnu Katsir & Tafsir Ath-Thabari.

No comments:

Post a Comment