SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 9, 2016

Sombong, adalah dosa pertama bermaksiat kepada Allah ..

"Dosa pertama yang diperbuat sebagai maksiat kepada Allah ialah sombong," kata sebagian salaf.  Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam.' Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur.  Ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.'"  [QS. Al-Baqarah: 34]

"...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong."  [QS. An-Nahl: 23]
"...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri."  [QS. Luqman : 18].

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Maukah kalian aku beri tahu siapakah penghuni Neraka itu? Yaitu, orang yang kaku, kasar, dan sombong." 
(HR. Bukhari, 4918; Muslim, 2853).
Dari itu barangsiapa yang menyombongkan diri dari kebenaran seperti yang dilakukan Iblis, maka keimanannya tidak akan bermanfaat baginya. Nau'zubillah..

Petikan dari "Syarah Al-Kabair imam Adz-Dzahabi" berdasarkan penjelasan Syaikh Utsaimin disampaikan oleh Abu Abdirrahman Adil, terbitan Dar Al-Kitab wa Al-Sunna, Riyadh.

No comments:

Post a Comment