SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 28, 2016

Mengapa mencari keredha'an pada kaum yang Allah tidak redha?

Orang-orang kafir akan menyesal di akhirat atas apa yang mereka kerjakan didunia.

"Dan mereka berteriak di dalam Neraka itu: "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang shalih berlainan dengan yang telah kami kerjakan."  [QS. Faathir : 37].

Masih kah umat Islam hendak mencari keredha'an mereka didunia? 
Allahul Musta'an ..

No comments:

Post a Comment