SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 30, 2016

Wasiat Allah kepada para penguasa.

Inilah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah Tabaraka wa Taala, serta tidak berpaling darinya, hingga mereka Sesat dari jalan Allah;

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka  berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah."  [QS. Shaad : 26]

Sesungguhnya Allah Ta'ala mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya serta melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan adzab yang pedih!

"Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan."  [QS. Shaad : 26]

Rujukan Tafsir Ibnu Katsir...

No comments:

Post a Comment