SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 29, 2016

Hati yang Selamat.

Ibnu Qayyim mengatakan;
"Hati yang selamat adalah hati yang pasrah kepada Allah, ta'at terhadap segala perintah dan tidak pernah terbesit untuk melanggar aturan-aturan-Nya. Hati yang bersih hanya tunduk kepada Allah, tidak mengerjekan sesuatu, kecuali atas perintah-Nya kerana Allah adalah tujuannya. Hati yang selamat tidak pernah ragu dalam keimanannya dan redha atas keputusan-Nya. Hati yang selamat adalah hati yang bebas dari segala unsur kemusyrikan, bid'ah, kesesatan, kebatilan, dan segala ucapan yang buruk. Hati yang selamat juga menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang datang selain dari Allah dan Rasul-Nya."
[Kunci Surga~ judul asli, Mifta Dar As-Sa'adah~]

No comments:

Post a Comment